Luvan
myyjät
Kalastus
maksut
Hoitokunnan
jäsenet
Hoitokunnan
kokous
Osakaskunnan kokous Linkit

Osakaskunnan kokous

 • Paikka Uurainen, Kylätalo Talas, Höytiäntie 9-11, 41210 Jokihaara
 • Aika 22.3.2024 19:00 - 19:53

Osakaskunnan kokouksen  pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus. Jarkko Liukkonen avasi kokouksen klo 19:00.
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jarkko Liukkonen ja sihteeriksi Mikko Nieminen.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokousilmoitus KSML 17.3.2024 ja PAIKALLISUUTISET 6.3.2024.
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat. Valittiin Joni Saarnio ja Valtteri Lahtinen.
 5. Hyväksyttiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 1.
 6. Todettiin kokouksen osanottajat. Erillinen osanottajalista liite nro 2. (ei toimitettua osallistujalistaa ylläpitäjällä)
 7. Päätettiin äänestystavaksi ”henkilö ja ääni”-periaate.
 8. Kultiin osakaskunnan vuoden 2023 toimintakertomus ja päätettiin hyväksyä se hoitokunnan esittämässä muodossa. Liite nro 3.
 9. Kuultiin osakaskunnan tilit ja tilinpäätös ja toiminnantarkastajain lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös liite nro 4. Kirjanpito rahastonhoitaja Petri Paanasella arkistoituna.
 10. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle sekä muille vastuuvelvollisille. Merkitään, että Pertti Lähteelä toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.
 11. Päätettiin hyväksyä hoitokunnan valmistelema tulo- ja menoarvio vuodelle 2024. Talousarvion loppusumma –1232,00 €. Liite nro 5
 12. Päätettiin osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajien ja kalastuksen valvojien ja nettisivujen ylläpitäjän palkkioista aiempien vuosien tapaan. Hoitokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Merkkien myyjät ja nettisivujen ylläpitäjä saavat luvat ja merkit veloituksetta. Toiminnantarkastajalle ja kalastuksenvalvojille maksetaan laskun mukaan.
 13. Päätettiin, että kalastuskunnan 1. kokouksen kutsuu koolle valittava hoitokunnan esimies.
 14. Päätettiin kalapyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista. Perusmaksu 10 € ja merkit 2 €/kpl. Verkkoihin ja katiskaan molempiin yksi merkki. Merkitään pyydysmerkeillä, joissa merkittynä vuosiluku.
 15. Valittiin luvanmyyjiksi seuraavat henkilöt: Leevi Laaksonen, 044 3530876, Jarkko Liukkonen 045 2349546, Petri Paananen (sorsaluvat) 040 8675173, Juha Huhtala 040 7787878, Kirsti Mieskonen 050 3363322, Mikko Nieminen 040 0189238.
 16. Päätettiin pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista. Kuhan alamitta 45 cm, ravustus kielletty kaikissa osakaskunnan vesissä. Tuulastus ja virvelöinti kuuluvat peruslupaan. Vesilintujen metsästys kielletty Nauttiaisella, Kolmilopilla, Soukkajärvellä ja Sorvasen pohjoispäässä ja Alimmaisella.
 17. Valittiin hoitokunnan jäsenet ja heille varajäsenet. Jarkko Liukkonen (Janne Koskenkorva), Petri Paananen (Pertti Lähteelä) Valtteri Lahtinen (Juha Huhtala), Mikko Pitkänen (Joni Saarnio) Tommi Vihinen (Leevi Laaksonen) Nimettiin Jarkko Liukkonen hoitokunnan esimieheksi.
 18. Päätettiin kalastuskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä, tuulastuksesta, iskukoukkupyynnistä, virvelöinnistä, vetouistelu ja rajoituksista. Metsästys sallittu em. rajoituksin. Perus- metsästyslupa sisältää vetouistelun, virvelöinnin ja tuulastuksen. Iskukoukkupyynti vaatii perusluvan ja pyydysmerkin.
 19. Päätettiin istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä. Päätettiin istuttaa kaksinkertainen määrä poikasia kaikkiin järviin aiempien vuosien tapaan. Ainoastaan yhtä lajia per järvi. Poikaset joko kuhaa tai siikaa. Poikaset hankitaan tänä vuonna ennen järvien jäätymistä. Selvitetään kalanpoikasten tuottajien tilanteet ja varmistetaan hyvissä ajoin saatavuus, ettei tule toista peräkkäistä poikasetonta vuotta.
 20. Muut mahdolliset asiat. Päätettiin, että Osakaskunnan WhatsApp-ryhmä valitsee keskuudestaan edustajan Kalatalousalueen kokouksiin. Esimies ilmoittaa ryhmälle, kun paikka on avoinna.
 21. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:53

Jarkko Liukkonen, puheenjohtaja
Mikko Nieminen, sihteeri
Valtteri Lahtinen, pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija
Joni Saarnio, pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija

  sivun alkuun - Soukkajärven kalastuskunta                                                                                         Päivitetty 02.05.2024