Luvan
myyjät
Kalastus
maksut
Hoitokunnan
jäsenet
Hoitokunnan
kokous
Osakaskunnan kokous Linkit

Osakaskunnan kokous

 • Paikka Uurainen, Kylätalo Talas, Höytiäntie 9-11, 41210 Jokihaara
 • Aika 19.4.2023 19:00 - 20:13

Osakaskunnan kokouksen  pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus. Jarkko Liukkonen avasi kokouksen.
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jarkko Liukkonen ja sihteeriksi Mikko Nieminen.
 3. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu 12.4.2023 ilmestyneessä Keskisuomalaisessa.
 4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Joni Saarnio ja Tommi Vihinen
 5. Hyväksyttiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 1.
 6. Todettiin kokouksen osanottajat. Erillinen osallistujalista. Liite nro 2.
 7. Kuultiin osakaskunnan vuoden 2022 toimintakertomus ja päätettiin hyväksyä se esitetyssä muodossa. Liite nro 3.
 8. Kuultiin Petri Paanasen esittelemät osakaskunnan tilit ja toiminnantarkastajain lausunto sekä vahvistettiin tilinpäätös. Tilinpäätös osoittaa alijäämä 291,08 €.
  Tilinpäätös liitteenä nro 4.
 9. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle sekä muille vastuuvelvollisille.
 10. Päätettiin hyväksyä hoitokunnan laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 2023. Liite nro 5.
 11. Päätettiin ettei osakaskunnan hoitokunnan jäsenille makseta kokouspalkkioita, toiminnantarkastajille ja kalastuksen valvojille laskun mukaan ja nettisivujen ylläpitäjälle kalastuslupa ja merkit veloituksetta
 12. Päätettiin, että kalastuskunnan 1. kokouksen kutsuu koolle hoitokunnan puheenjohtaja
 13. Päätettiin kalapyydysten merkitsemisestä uusin keltaisin merkein, mihin merkitään veden kestävällä tussilla kuluva vuosi. Päätettiin perusmaksuksi 10 €, merkit 2 €/kpl, verkkoon kaksi merkkiä ja katiskaan yksi, rysään kolme merkkiä
 14. Valittiin luvan myyjiksi seuraavat henkilöt: Jarkko Liukkonen 
  puh. 045 2349546, Leevi Laaksonen 044 3530876, Petri Paananen (sorsaluvat) 040 8675173, Mikko Nieminen 040 0189238, Kirsti Mieskonen 050 336 3322 ja Juha Huhtala 040 7787878.
 15. Valittiin hoitokunnan jäsenet ja heille varajäsenet. Jarkko Liukkonen (Janne Koskenkorva), Valtteri Lahtinen (Juha Huhtala), Mikko Pitkänen (Joni Saarnio), Petri Paananen (Pertti Lähteelä) ja Tommi Vihinen (Mikko Nieminen) ja hoitokunnan puheenjohtajaksi Jarkko Liukkonen. Valittiin vuoden 2023 toiminnantarkastajiksi Jari Kokkila ja Päivi Laasanen.
 16. Päätettiin kalastuskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä, tuulastuksesta, iskukoukkupyynnistä, virvelöinnistä, viehekalastuksesta ja rajoituksista.. Kuhan alamitta 45 cm. Ravustus kielletty kaikissa osakaskunnan vesissä 2023. Tuulastus, iskukoukkupyynti, virvelöinti ja viehekalastus kuuluvat peruslupaan. Suositellaan harvoja yli 40 mm silmäkoon verkkoja. Vesilintujen metsästys kielletty Nauttiaisella, Kolmilopilla, Soukkajärvellä ja Sorvasen pohjoispäässä ja Alimmaisella. Uistelussa ei vaparajoitusta.
 17. Istutetaan kaikkiin järviin edellisvuosien mukaisesti pl. Kaijanjärveen ei mitään eikä Muikkulampeen. Keskiseen asukkaiden toiveiden mukaisesti siian sijasta kuhaa. Istutetaan kuhaa ja siikaa pinta-alojen suhteessa n. 800 € poikashankinta.
 18. Muut mahdolliset asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen. Kokous päätti ottaa yksimielisesti seuraavat kolme asiaa käsiteltäväkseen: 

  1. Kokousedustaja kala-alueen kokouksiin. Valittiin Jarkko Liukkonen (Petri Paananen) edustajaksi kalastusalueen kokouksiin.

  2. Soukkajärven osakaskunnan pankkitili. Päätettiin lopettaa Soukkajärven osakaskunnan pankkitili Keski-Suomen Osuuspankissa ja avata uusi tili S-pankkiin. Valtuutettiin Petri Paananen hoitamaan asia. Hänelle kirjoitetaan valtakirja asian hoitamista varten.

  3. Nauttiainen järven kunnostussuunnitelma. Päätettiin ottaa asia kokouksen käsiteltäväksi. Tapio Nuutinen paikalla kertomassa kunnostussuunnitelman tämän hetken tilanteesta. 
  Kokous päätti yksimielisesti, että annetaan hanketta puoltava lausunto kunnan ympäristötoimelle
 19. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:13.

Jarkko Liukkonen, puheenjohtaja
Mikko Nieminen, sihteeri
Tommi Vihinen, pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija
Joni Saarnio, pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija

  sivun alkuun - Soukkajärven kalastuskunta                                                                                         Päivitetty 11.05.2023