Luvan
myyjät
Kalastus
maksut
Hoitokunnan
jäsenet
Hoitokunnan
kokous
Osakaskunnan kokous Linkit

Osakaskunnan kokous

 • Paikka Uurainen Jokihaara Kylätalo Talas
 • Aika 23.3.2018 klo 18:00 - 18:40

Osakaskunnan kokouksen  pöytäkirja

 1. Jarkko Liukkonen avasi kokouksen
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jarkko Liukkonen ja sihteeriksi Mikko Nieminen
 3. Päätettiin äänestystavaksi ”henkilö ja ääni periaate”
 4. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu Keskisuomalaisessa pe 16.3.2018. Paikalla 6 osakaskunnan jäsentä. Liite nro 1
 5. Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Lähteelä ja Petri Paananen
 6. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi jaettu esityslista. Liite 2
 7. Todettiin kokouksen osanottajat: Liite nro 1
 8. Hyväksyttiin hoitokunnan laatima osakaskunnan vuoden 2017 toimintakertomus. Liite 3
 9. Kuultiin osakaskunnan tilit ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2017. Tulot yhteensä 546,63 € ja menot yhteensä 242,46 € ja rahaa tilillä 1233 € tulos 304,17 €. Tilit erillisessä tilikirjassa, joka on rahastonhoitajan hallussa
 10. Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilintekijälle ja hoitokunnalle
 11. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2018. Liite 4
 12. Päätettiin ettei osakaskunnan hoitokunnan jäsenille makseta palkkioita, toiminnantarkastajien ja kalastuksen valvojien palkkiot laskun mukaan ja nettisivujen ylläpitäjälle ilmainen kalastuslupa ja merkit
 13. Päätettiin kalastuskunnan 1. kokouksen koollekutsuja on hoitokunnan puheenjohtaja
 14. Päätetiin kalapyydysten merkitsemisestä, perittävistä maksuista ja luvan myyjistä. Seuraavat henkilöt myyvät lupia: Leevi Laaksonen 044 3530876, Vesa Mieskonen 050 3363322, Jarkko Liukkonen 050 3836173, Petri Paananen (sorsaluvat) 040 8675173 Markku Huutonen 040 5594841, Mikko Nieminen 0400 189238. Merkit ja maksut ennallaan. Merkit 1 €/kpl peruslupa 10 €
 15. Päätettiin pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista. Ravustus kielletty ja sorsastus kielletty Nauttiaisella, Kolmilopilla, Sorvasen pohjoispäässä ja Alimmaisella jos asukkaat vaativat kieltoa
 16. Valittiin osakaskunnan hoitokuntaan: Jarkko Liukkonen (Janne Koskenkorva), Markku Huutonen (Jorma Johansson), Vesa Mieskonen (Pertti Lähteelä), Petri Paananen ( Hannu Paananen). Valittiin hoitokunnan puheenjohtajaksi Jarkko Liukkonen
 17. Päätettiin, että hoitokunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hoitokunnan puheenjohtaja
 18. Valittiin toiminnantarkastajiksi Jari Kokkila ja Tanja Vakker
 19. Päätettiin kalanpyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista. Peruslupa 10 €, merkit 1 €/kpl, katiska 1 merkki, verkko 2 merkkiä. Vesilintujenmetsästys 10 €. Uusiin pyydysmerkkeihin viisi lovea vuonna 2018
 20. Päätettiin kalastuskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä, tuulastuksesta, iskukoukkupyynnistä, virvelöinnistä, viehekalastuksesta ja rajoituksista. Ravustus kielletty koko osakaskunnan vesialueella. Vesilintujen metsästys sallittu myös ulkopuolisille
 21. Päätettiin osakaskunnan alueella tapahtuvasta vesilintujen metsästyksestä ja ravustuksesta. Vesilintujen metsästys sallittu myös luvan hankkineille ulkopuolisille. Ravustus kielletty kaikissa osakaskunnan vesissä
 22. Päätettiin istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä. Kaikkiin järviin istutetaan siikaa tai kuhaa kalastusalueelta tulevalla kahden vuoden palaustusrahalla (n. 800 €). Jokien haaraan 500 kpl rapuja. 20. Valittiin edustajaksi kalasusalueen kokouksiin Jarkko Liukkonen ja varalle Petri Paananen
 23. Muut esille tulleet asiat: Päätettiin pöytäkirjan nähtävillä olosta seuraavaa: Johanna Kiiskilä laatii www.paunetti.fi -sivuille materialin kokousaineistosta aikataulujensa puitteissa
 24. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.
 25. Jarkko Liukkonen Mikko Nieminen Puheenjohtaja Sihteeri Petri Paananen Pertti Lähteelä Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Jarkko Liukkonen, puheenjohtaja
Mikko Nieminen, sihteeri
Petri Paananen, pöytäkirjan tarkastaja
Pertti Lähteelä, pöytäkirjan tarkastaja

  sivun alkuun - Soukkajärven kalastuskunta                                                                                         Päivitetty 27.03.2018