Luvan
myyjät
Kalastus
maksut
Hoitokunnan
jäsenet
Hoitokunnan
kokous
Osakaskunnan kokous Linkit

Osakaskunnan kokous

 • Paikka Uurainen Jokihaara Kylätalo Talas
 • Aika 7.3.2017 klo 18:00 - 19:00

Osakaskunnan pöytäkirja

 1. Jarkko Liukkonen avasi kokouksen
 2. Valittiin puheenjohtajaksi Jarkko Liukkonen ja sihteeriksi Mikko Nieminen
 3. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousilmoitus KSML 26.2.2017
 4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Huutonen ja Petri Paananen sekä päätettiin, että he toimivat tarvittaessa äänten laskijoina
 5. Hyväksyttiin henkilö ja ääni äänestyskäytäntö
 6. Hyväksyttiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi
 7. Todettiin kokouksen osanottajat
 8. Kuultiin osakaskunnan vuoden 2016 toimintakertomus ja päätettiin hyväksyä se
 9. Kuultiin osakaskunnan tilit vuodelta 2016 ja toiminnantarkastajan lausunto
 10. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilintekijälle
 11. Kuultiin tulo - ja menoarvio vuodelle 2017 ja päätettiin hyväksyä se. Liite nro1
 12. Päätettiin osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajien ja kalastuksen valvojien palkkioista. Hoitokunnalle ei  palkkioita, tilintarkastajille kalastuksen valvojille laskun mukaan. Nettisivun ylläpitäjälle kalastuslupa ja merkit veloituksetta
 13. Nimettiin luvanmyyjiksi seuraavat henkilöt: Vesa Mieskonen 050 3363322, Jarkko Liukkonen. Leevi Laaksonen, Jarkko Koppeli 040 0746114, Petri Paananen 040 8675173, Markku Huutonen 040 5594841, Mikko Nieminen 040 0189238
 14. Päätettiin pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista seuraavaa: Kuhan minimimitta 45 cm, suositaan harvoja verkkoja
 15. Päätettiin kalastus- ja metsästylupien ja pyydysmerkkien hinnoista. Peruslupa 10 €, vesilintujen metsästys 10 € ja pyydysmerkit 1 €/kpl. Katiskaan yksi merkki ja verkkoon kaksi. Pyydysmerkkeihin kesällä 2017 viisi lovea
 16. Päätettiin kalastuskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä, tuulastuksesta, iskukoukkupyynnistä, virvelöinnistä, viehekalastuksesta ja rajoituksista.Vesilintujen metsästys luvalla, jonka hinta sama 10 € myös ulkopuolisille. Tuulastus, iskukoukkupyynti ja virvelöinti sisältyvät peruslupaan. Päätettiin ravustuksen kieltämisestä koko osakaskunnan vesialueella
 17. Päätettiin istutustoiminnasta seuraavaa: Istustukset: Kuhaa Sorvaseen 700 kpl, siikaa Kolmiloppiin ja Alimmaiseen 700 kpl
 18. Päätettiin pitää pöytäkirja nähtävillä Talaksen ilmoitustaululla keäskuun ajan ja www.paunetti.fi -sivuilla koko vuoden
 19. Valittiin osakaskunnalle hoitokunta
 20. Ei muita asioita
 21. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00

Jarkko Liukkonen, puheenjohtaja
Mikko Nieminen, sihteeri
Markku Huutonen, pöytäkirjantarkastaja
Petri Paananen, pöytäkirjantarkastaja

sivun alkuun - Soukkajärven kalastuskunta                                                                                                        Päivitetty 21.03.2017