Luvan
myyjät
Kalastus
maksut
Hoitokunnan
jäsenet
Hoitokunnan
kokous
Osakaskunnan kokous Linkit

Hoitokunnan kokous

 • Paikka Uurainen Liukkosen talo, Alimmaisenranta
 • Aika 23.2.2018 klo 18-19:37

Hoitokunnan pöytäkirja

 1. Jarkko Liukkonen avasi kokouksen
 2. Valittiin puheenjohtajaksi Jarkko Liukkonen ja sihteeriksi Mikko Nieminen
 3. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsuttu koolle tekstiviestillä. Paikalla 3/4 johtokunnan jäsentä
 4. Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa Mieskonen ja Petri Paananen
 5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi jaettu esityslista. Liite 1
 6. Todettiin kokouksen osanottajat: Vesa Mieskonen, Jarkko Liukkonen, Petri Paananen ja Mikko Nieminen
 7. Valmisteltiin osakaskunnan vuoden 2017 toimintakertomus ja päätettiin esittää se vuosikokoukselle. Liite 2
 8. Kuultiin osakaskunnan tilit ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2017. Päätettiin esittää tilit vuosikokoukselle. Tulot yhteensä 546,63 € ja menot yhteensä 242,46 € ja rahaa tilillä 1233 € tulos 304,17 €
 9. Valmisteliin tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 esitettäväksi vuosikokoukselle. Liite 3
 10. Valmisteltiin esitys osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja kalastuksen valvojien ja nettisivujen ylläpitäjän palkkioista. Toiminnantarkastajille laskun mukaan. Nettisivujen ylläpitäjälle ilmainen kalastuslupa ja merkit. Hoitokunnan jäsenille ei palkkioita
 11. Päätetään kalastuskunnan 1. kokouksen koollekutsuja. Valittiin tehtävään puheenjohtaja. Valmisteltiin esitys kalapyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista. Ehdotetaan luvanmyyjiksi seuraavia henkilöitä: Leevi Laaksonen 044 3530876, Vesa Mieskonen 050 3363322, Jarkko Liukkonen 050 3836173, Petri Paananen (sorsaluvat) 040 8675173 ja Markku Huutonen 040 5594841
 12. Valmisteltiin esitys pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista. Ravustus kielletty ja sorsastus kielletty kuten aiempinakin vuosina
 13. Keskusteltiin hoitokunnan jäsenten ja hoitokunnan esimiehen valinnoista ja kartoitetaan henkilöitä esitettäväksi osakaskunnan kokoukselle. Jarkko Liukkonen esillä jatkamaan puheenjohtajana
 14. Valmisteltiin esitys kalastuskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä, tuulastuksesta, iskukoukkupyynnistä, virvelöinnistä, viehekalastuksesta ja rajoituksista. Esitetään kokoukselle ravustuksen kieltämistä koko osakaskunnan vesialueella
 15. Valmisteltiin esitys istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä. Kaikkiin järviin istutetaan siikaa tai kuhaa. Jokien haaraan 500 kpl rapuja
 16. Muut esille tulevat asiat, mitä kokous ottaa käsiteltäväkseen. Ei muita asioita
 17. Päätettiin yleisen osakaskunnan kokouksen päivämääräksi pe 23.3.2018 klo 18 Talaksessa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.

Hoitokunnan kokouksen pöytäkirjan allekirjoittivat:

Jarkko Liukkonen, puheenjohtaja
Mikko Nieminen, sihteeri
Petri Paananen, pöytäkirjan tarkastaja
Vesa Mieskonen, pöytäkirjan tarkastaja

sivun alkuun - Soukkajärven kalastuskunta

Päivitetty 26.03.2018