Luvan
myyjät
Kalastus
maksut
Hoitokunnan
jäsenet
Hoitokunnan
kokous
Osakaskunnan kokous Linkit

Hoitokunnan kokous

 • Paikka Uurainen Kylätalo Talas, Höytiäntie 9-11, 41210 Jokihaara
 • Aika 22.3.2024 17:00-18:43

Hoitokunnan pöytäkirja

Liitteiden linkit osakaskunnan kokouspöytäkirjassa

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04.
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jarkko Liukkonen ja sihteeriksi Mikko Nieminen.
 3. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Lehti-ilmoitukset Paikallisuutiset 6.3.2024 ja Keskisuomalainen 17.3.2024. Kokous päätösvaltainen koska hoitokunnasta paikalla 4/5 jäsentä.
 4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Pitkänen ja Tommi Vihinen ja päätettiin, että he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
 5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi jaettu esityslista. Liite nro 1.
 6. Todettiin kokouksen osanottajat: Jarkko Liukkonen, Petri Paananen, Mikko Pitkänen ja Tommi Vihinen.
 7. Valmisteltiin osakaskunnan vuoden 2023 toimintakertomus ja päätetään esittää se vuosikokoukselle. Liite nro 2.
 8. Kuultiin osakaskunnan tilit ja tilinpäätös vuodelta 2023. Päätetään esittää tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuosikokoukselle. Tilinpäätös liite 3.
 9. Valmisteltiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2024 esitettäväksi vuosikokoukselle. Liite nro 4.
 10. Valmisteltiin esitys osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajien ja kalastuksen valvojien ja nettisivujen ylläpitäjän palkkioista. Hoitokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, toiminnantarkastajalle ja nettisivujen ylläpitäjälle ja lupien myyjille luvat ja merkit veloituksetta. kalastuksen valvojille maksetaan laskun mukaan.
 11. Valmisteltiin esitys kalapyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista. Esitetään: Perus- metsästyslupa 10 €. Merkit 2 €/kpl ja merkkejä yksi kappale katiska ja verkko. Hankitaan vuosiluvuttomia merkkejä ja merkkeihin vedenkestävällä tussilla vuosiluku.
 12. Päätettiin ehdottaa luvanmyyjiksi seuraavia henkilöitä: Leevi Laaksonen, 044 3530876, Jarkko Liukkonen 045 2349546, Petri Paananen (sorsaluvat) 040 8675173, Juha Huhtala 040 7787878, Kirsti Mieskonen 050 3363322, Mikko Nieminen 040 0189238.
 13. Valmisteltiin esitys pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista. Esitetään kokoukselle ravustuksen kieltämistä koko osakaskunnan vesialueella. Suositaan harvoja verkkoja ja kuhan alamitaksi esitetään 45 cm, mikä on koko Saarijärven kalastusalueella. Viehekalastus, iskukoukkukalastus ja tuulastus kuuluvat peruslupaan.
 14. Keskusteltiin hoitokunnan jäsenten ja hoitokunnan esimiehen valinnoista ja kartoitetaan henkilöitä esitettäväksi osakaskunnan kokoukselle. Kaikki hoitokunnan jäsenet ovat valmiita jatkamaan tehtävässään.
 15. Valmisteltiin esitys kalastuskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä, tuulastuksesta, iskukoukkupyynnistä, virvelöinnistä, viehekalastuksesta ja rajoituksista. Päätettiin esittää seuraavaa: Tuulastus, iskukoukkupyynti, virvelöinti ja viehekalastus kuuluvat peruslupaan. Suositellaan harvoja yli 40 mm silmäkoon verkkoja. Vesilintujen metsästys kielletty Nauttiaisella, Kolmilopilla, Soukkajärvellä, Alimmaisella ja Sorvasen pohjoispäässä.
 16. Valmisteltiin esitys istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä. Päätettiin esittää: Istutetaan kaksinkertainen määrä poikasia kaikkiin järviin aiempien vuosien tapaan pinta-alojen suhteessa. Ainoastaan yhtä lajia per järvi. Poikaset joko kuhaa tai siikaa. Poikaset hankitaan tänä vuonna ennen järvien jäätymistä. Selvitetään kalanpoikasten tuottajien tilanteet ja varmistetaan hyvissä ajoin saatavuus, ettei tule kolmatta peräkkäistä poikasetonta vuotta.
 17. Muut mahdolliset asiat. Keskusteltiin Vahvajärven padosta. Petri Paananen selvittää tilannetta.
 18. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.43.

Hoitokunnan kokouksen pöytäkirjan allekirjoittivat:


Jarkko Liukkonen, puheenjohtaja

Mikko Nieminen, sihteeri

Mikko Pitkänen, pöytäkirjan tarkastaja

Tommi Vihinen, pöytäkirjan tarkastaja

sivun alkuun - Soukkajärven kalastuskunta

Päivitetty 02.05.2024