Luvan
myyjät
Kalastus
maksut
Hoitokunnan
jäsenet
Hoitokunnan
kokous
Osakaskunnan kokous Linkit

Hoitokunnan kokous

 • Paikka Uurainen Kylätalo Talas, Höytiäntie 9-11, Jokihaara
 • Aika 19.4.2023 17:30-18:58

Hoitokunnan pöytäkirja

Liitteiden linkit osakaskunnan kokouspöytäkirjassa

 1. Puheenjohtaja Jarkko Liukkonen avasi kokouksen.
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Nieminen ja sihteeriksi Mikko Nieminen
 3. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu tekstiviesteillä ja paikalla 2+1 / 4 hoitokunnan jäsentä
 4. Valittiin Petri Paananen ja Jarkko Liukkonen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ja todettiin, että he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 5. Hyväksyttiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 1.
 6. Todettiin kokouksen osanottajat: Petri Paananen, Jarkko Liukkonen ja kutsuttuna hoitokunnan ulkopuolisena sihteerinä Mikko Nieminen.
 7. Valmisteltiin osakaskunnan vuoden 2022 toimintakertomus ja päätetään esittää se vuosikokoukselle. Liite 2.
 8. Kuultiin osakaskunnan tilit ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2022. Tulot 2022 luvat 632 €, palautukset kalatalousalueilta 401,76 € Menot: Pankin tilihoitomaksut 79,84 €, lehti-ilmoitus 85,29 € kalanpoikaset 1159,71 €. Alijäämää n. 291,08 €.
 9. Päätettiin esittää tilit vuosikokoukselle. Tilit erillisessä kirjassa rahastonhoitaja Petri Paanasella.
 10. Valmisteltiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2023 esitettäväksi vuosikokoukselle. Liite nro 3
 11. Valmisteltiin esitys osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajien ja kalastuksen valvojien ja nettisivujen ylläpitäjän palkkioista. Hoitokunnan jäsenille ei makseta palkkioita, toiminnantarkastajille ja kalastuksen valvojille laskun mukaan. Nettisivujen ylläpitäjälle kalastuslupa ja merkit veloituksetta. Kalastuislupien myyjille kalalupa ja merkit veloituksetta.
 12.  Päätettiin esittää, että puheenjohtaja kutsuu kalastuskunnan 1. kokouksen koolle.
 13. Valmistellaan esitys kalapyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista.
  Hoitokunnan esitys: Peruslupa 10 €, pyydysmerkit 2 €/kpl katiska 1 merkki ja verkko 2. Peruslupaan kuuluvat tuulastus, viehekalastus ja virvelöinti. Rapulupia ei myydä vuonna 2023.
 14. Ehdotetaan luvanmyyjiksi seuraavia henkilöitä: Leevi Laaksonen, 044 3530876, Jarkko Koppeli 040 0746114, Petri Paananen (sorsaluvat) 040 8675173, Mikko Nieminen 040 0189238.
 15. Valmisteltiin esitys pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista. Esitetään kokoukselle ravustuksen kieltämistä koko osakaskunnan vesialueella. Viehekalastus, iskukoukkukalastus ja tuulastus kuuluvat peruslupaan. Suositaan harvoja verkkoja ja kuhan alamitaksi esitetään 45 cm, mikä on koko Saarijärven kalastusalueella.
 16. Keskusteltiin hoitokunnan jäsenten ja hoitokunnan esimiehen valinnoista ja kartoitetaan henkilöitä esitettäväksi osakaskunnan kokoukselle. Vesa Mieskonen ja Markku Huutonen poistuneet joukostamme menneen kauden aikana.
 17. Valmisteltiin esitys kalastuskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä, tuulastuksesta, iskukoukkupyynnistä, virvelöinnistä, viehekalastuksesta ja rajoituksista. Keskusteltiin ravustuksen kieltämisestä. Päätettiin esittää seuraavaa: Tuulastus, iskukoukkupyynti, virvelöinti ja viehekalastus kuuluvat peruslupaan. Suositellaan harvoja yli 40 mm silmäkoon verkkoja. Vesilintujen metsästys kielletty Nauttiaisella, Kolmilopilla, Soukkajärvellä, Alimmaisella ja Sorvasen pohjoispäässä.
 18. Valmisteltiin esitys istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä.
  Istutetaan kaikkiin osakunnan alueen järviin siikaa ja kuhaa molempia 400 eurolla. Istutuksen määrät pinta-alojen suhteessa ja laji määräytyy aiempien vuosien kokemusten perusteella. Poikaset hankitaan Matti Kokkilalta ja pyritään varmistamaan alkukesästä, että poikasia on VARMASTI saatavilla ja etsitään varatoimittaja ettei poikasten istutukseen tule toista taukovuotta. Ei muita kokouksessa päätettyjä hoitotoimenpiteitä.
 19. Muut mahdolliset asiat.
  Keskusteltiin pankkiasioiden hoidosta. K-S Osuuspankin tilihoitomaksut (n. 80 €) ovat toimintaan nähden liian korkeat. Asia viedään osakaskunnan kokouksen päätettäväksi.
  Nauttiainen järven kunnostussuunnitelma. Päätettiin kuunnella Tapio Nuutisen alustus aiheesta yleisessä kokouksessa jos hän on paikalla
 20. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:58.

Hoitokunnan kokouksen pöytäkirjan allekirjoittivat:


Mikko Nieminen, puheenjohtaja ja sihteeri

Jarkko Liukkonen, pöytäkirjan tarkastaja

Petri Paananen, pöytäkirjan tarkastaja

sivun alkuun - Soukkajärven kalastuskunta

Päivitetty 11.05.2023