Luvan
myyjät
Kalastus
maksut
Hoitokunnan
jäsenet
Hoitokunnan
kokous
Osakaskunnan kokous Linkit

Hoitokunnan kokous

 • Paikka Uurainen Ulla ja Jarkko Liukkonen
 • Aika 8.2.2017 klo 18:00 - 19:00

Hoitokunnan pöytäkirja

 1. Jarkko Liukkonen avasi kokouksen
 2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jarkko Liukkonen ja sihteeriksi Mikko Nieminen
 3. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous kutsuttu koolle soittamalla. Paikalla 4/4 hoitokunnan jäsentä ja kutsuttu sihteeri Mikko Nieminen
 4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa Mieskonen ja Markku Huutonen ja päätettiin, että he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 5. Hyväksyttiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 1
 6. Todettiin kokouksen osanottajat: Jarkko Liukkonen, Petri Paananen, Markku Huutonen, Vesa Mieskonen ja Mikko Nieminen
 7. Valmisteltiin osakaskunnan vuoden 2016 toimintakertomus ja päätettiin esittää se vuosikokoukselle Liite 2
 8. Kuultiin osakaskunnan tilit vuodelta 2016 ja toiminnantarkastajan lausunto. Rahaa tilillä vuoden alussa 1897,85 €. Tulot: 511,64 € ja menot 1480 €. Alijäämää 969,00 €. Rahaa tilillä vuoden lopussa 928,83 €. Päätettiin esittää tilit vuosikokoukselle
 9. Valmisteltiin tulo - ja menoarvio vuodelle 2017 esitettäväksi vuosikokoukselle. Liite 3
 10. Valmisteltiin esitys osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajien ja kalastuksen valvojien palkkioista. Palkkiot esitetään pidettäväksi ennallaan
 11. Päätettiin osakaskunnan 1. kokouksen koollekutsuja. Esitetään puheenjohtajaa
 12. Valmisteltiin esitys kalapyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista. Merkataan pyydysmerkit yhdellä reiällä ja esitetään maksujen pitämistä ennallaan. Ehdotetaan luvanmyyjiksi seuraavia henkilöitä: Vesa Mieskonen 050 3623210, Jarkko Koppeli 040 0746114, Petri Paananen 040 8675173, Markku Huutonen 040 5594841, Mikko Nieminen 040 0189238, Jarkko Liukkonen, Leevi Laaksonen
 13. Valmisteltiin esitys pyynti- ja pyydysrajoituksista sekä rauhoitustavoista. Vesilintujen metsästys kielletty Nauttiaisella, Kolmilopilla ja Sorvasen pohjoispäässä. Alimmaisella metsästys kielletään jos asukkaat valittavat
 14. Valmisteltiin esitys kalastuskunnan vesialueella tapahtuvasta metsästyksestä, tuulastuksesta, iskukoukkupyynnistä, virvelöinnistä, viehekalastuksesta ja rajoituksista. Esitetään kokoukselle ravustuksen kieltämistä koko osakaskunnan vesialueella. Viehekalastus, iskukoukkukalastus ja tuulastus kuuluvat peruslupaan. Suositaan harvoja verkkoja ja kuhan alamitaksi esitetään 45 cm, mikä on koko Saarijärven kalastusalueella
 15. Valmisteltiin esitys istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä. Istustukset: Kuhaa Sorvaseen 700 kpl, siikaa Kolmiloppiin ja Alimmaiseen 700 kpl
 16. Ei muita asioita
 17. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:40

Jarkko Liukkonen, puheenjohtaja
Mikko Nieminen, sihteeri
Markku Huutonen, pöytäkirjantarkastaja
Vesa Mieskonen, pöytäkirjantarkastaja

sivun alkuun - Soukkajärven kalastuskunta                                                                                                         Päivitetty 18.03.2017