Jokihaaran verkkopalvelu
PAUNETTI
Parempaan Asumiseen Uuraisilla - Noheva Elo -
Tieto Talkoiden Imussa

Kylät aktiivisina
VETOOMUS TIEN OIKAISEMISEKSI

 

VETOOMUS  MAANTIE 630:N  OIKAISEMISEKSI  PUUPPOLASSA

Esitämme kunnioittavasti, että Tiehallinto/
Keski-Suomen tiepiiri toteuttaa mahdollisimman pian maantie 630:n oikaisun Jyväskylän mlk:n alueella Puuppolassa  Autiokankaalta  Liinalammen tienhaaran eteläpuolelta valtatie 4:lle.

  Kysymyksessä on runsaan kahden kilometrin mittainen tieosuus, joka tulee rakentaa kokonaan uutena tienä.  Sen tulisi noudattaa pääpiirteissään sitä linjausta, joka on määritelty vahvistetussa Keski-Suomen seutukaavassa. Oikaistu tie olisi kaavan mukainen seututie ja nykyinen tieosuus Puuppolan kautta Kirriin jäisi palvelemaan alueen asukkaita ns yhdystienä.

Maantie 630 erkanee nykyisin valtatie 4:ltä Kirrissä ja johtaa Puuppolan kautta Uuraisille ja edelleen Saarijärvelle, jossa se yhtyy valtatie 13:een.  Se on lyhin tieyhteys Jyväskylän ja Saarijärven välillä. Liikennemäärä on Jyväskylän mlk:n ja Uuraisten rajan vaiheilla noin 1 040 ajoneuvoa vuorokaudessa.  Tie on tärkeä ja käytännössä ainoa yhteys Jyväskylän kaupunkiin Jyväskylän mlk:n luoteisosan, lähes koko Uuraisten kunnan ja Saarijärven kaupungin kaakkois-
osien asukkaille ja elinkeinoelämälle.  Se on tärkeä vaihtoehtoinen tieyhteys myös Saarijärven kaupungin ja koko luoteisen Keski-Suomen kannalta. Tien vaikutusalueella Keski-Suomen maakunnan luoteisella alueella asuu lähes 30 000 asukasta.  Lisäksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaan laajat alueet hyödyntävät tätä tieyhteyttä kasvavaan ja kehittyvään Jyväskylään.

Asukasmäärä maantie 630:n varrella Jyväskylän mlk:ssa, Uuraisilla ja Saarijärvellä on kasvussa erityisesti Jyväskylän seudun yleisen kasvun ansiosta. Kehitykseen vaikuttavat myönteisesti sijainnin lisäksi mm seudun kaunis luonto järvineen sekä rauhallisuus ja kohtuullinen palveluvarustus.  Liikennemäärät ovat näin ollen kasvussa.

Tieyhteys palvelee myös lukuisia yrityksiä Uuraisilla ja Saarijärvellä. Erityisesti voidaan mainita Tarvaalassa sijaitsevat Kuntokylpylä Summassaari Oy ja  Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen maaseutuosasto. Myös Ilmavoimien esikunta merkittävänä työnantajana ja suositut juhlapaikat Ränssin Kievari ja Kuikan lava, jolla pidetään 45 mittavaa tapahtumaa vuodessa, edellyttävät hyviä liikenneyhteyksiä. Lisäksi tieyhteys palvelee noin 1000 loma-asunnon ja Kyynämöisten karavaanarialueen liikennetarpeita.

 

 

Mt 630 oikaisutyöryhmä koolla 22.10 Jokihaarassa.

Ryhmään kuuluvat: Toimi Kankaanniemi ja Mikko Nieminen Jokihaarasta, Leena Eräjärvi Lannevedeltä, Raimo Hirvi Kuikasta, Eino Hyvärinen Tarvaalasta.

 

Maantie 630:n käyttäjille on nopeasti kasvavaksi ongelmaksi muodostunut tieosuus Kirristä Puuppolan halki Liinalammen tienristeyksen vaiheille.  Tämä tieosuus on erittäin mutkainen, mäkinen ja kapea. Tällä tieosuudella on poikkeuksellisen paljon liittymiä ja useita risteäviä teitä. Lisäksi tienvarren asutus on lisääntynyt nopeasti viime aikoina.  Vaikka osalle tätä tieosuutta on rakennettu kevyen liikenteen väylä, on nopeusrajoitusaluetta jouduttu pidentämään ja rajoitusta alentamaan 50 km:iin tunnissa.  Tieosuudelle on rakennettu myös yksi läpikulkuliikenteen kannalta ikävä hidaste.

Rakentamalla oikaisuyhteys Autiokankaalta Liinalammen risteyksen eteläpuolelta sopivaan kohtaan valtatie 4:ä voidaan Kirrin-Puuppolan osalla nykyisin tapahtuva läpikulkuliikenne siirtää pois. Näin alueen liikenneturvallisuus ja alueen asukkaiden elinolosuhteet paranevat merkittävästi. Samalla yhteys Saarijärven-Uuraisten suunnalta Jyväskylään nopeutuu ja tulee nykyistä joustavammaksi ja turvallisemmaksi.  Tämä palvelee sekä runsasta päivittäistä työssäkäynti- ja opiskeluliikennettä että asiointi- ja elinkeinotoimintaan liittyvää liikennettä maakunnan keskukseen.  

Koska rakennettavan uuden tieosuuden pituus on hyvin vähäinen ja rakentamiskustannukset ovat näin ollen kohtuulliset saatavaan hyötyyn ja liikennemääriin nähden, vetoamme kunnioittavasti, että Keski-Suomen tiepiiri toteutettaisi oikaisun viipymättä.