UURAISTEN JOKIHAARAN PIENVILJELIÄINYHDISTYKSEN
SYYSKOKOUS 2000 PÖYTÄKIRJA
 

PAIKKA: JOKIHAARAN KYLÄTALO

AIKA: 03.12.2000 klo 13.00

 1. PVY:n puheenjohtaja Mikko Nieminen avasi kokouksen.
 2. Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Mikko Nieminen, sihteeriksi Jukka Haaparanta ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina Pekka Hannunen ja Reino Henttonen.
 3. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteenä nro 1 osallistujat.
 4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
 5. Mikko Nieminen valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 6. Valittiin yhdistyksen johtokuntaan neljä varsinasta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä perustettiin viisi jaostoa ja nimettiin niille vetäjät seuraavasti:
 7. Varsinainen jäsen ja vastuu-alue: Varajäsen:

  Poikonen Katja / juhlat, kilpailut ja lapset Henttonen Raili
  Riihimäki Teuvo / koneet ja laitteet Lähteelä Risto
  Keränen Pekka / Paunetti / tieto ja neuvonta Hannunen Pekka
  Rytkönen Jari / PR- ja suhdetoiminta Rytkönen Taru
  Puheenjohtaja Mikko Nieminen / kioski

  Päätettiin, että jaostotojen vetäjät kokoavat henkilöt jaostoihinsa 1.1.2001 mennessä.

 8. Valittiin yhdistyksen tilintarkastajiksi Paavo ja Anneli Bärlund, varalle Jouko Salminen ja Arja Lähteenmäki.
 9. Päätettiin vuodelle 2001 jäsenmaksuiksi 0 mk.
 10. Hyväksyttiin vuoden 2001 toimintasuunnitelma (liite nro2).
 11. Päätettiin vuokrattavien laitteiden vuokrat (liite nro3).
 12. Hyväksyttiin vuoden 2001 talousarvio (liite nro4).
 13. Keskusteltiin tietotuvasta, kirjaston käytöstä, kaukalon ja hiihtolatujen kunnossapidosta. Kylähankkeiden yhdistämisestä, kuntosalin toiminnan alkamisesta kirkonkylällä, sekä tietoyhteiskuntataitojen koulutuksesta.
 14. Muut asiat: Keskisuomalaisen viikonlopun varhaisjakelua Jokihaarassa päätettiin selvittää Teuvo Riihimäen johdolla ( Erkki Ekonen = Keskisuomalainen ) .
 15. Kokous päätettiin klo 16.02

  puheenjohtaja Mikko Nieminen              sihteeri Jukka Haaparanta