KEVÄTKOKOUS 2003

 

Aika: 13.3.2003 klo 13.00 – 14.35

Paikka: Kylätalo

 

1.      Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Nieminen.

2.      Tuula Kömi kertoi Jokihaaran kyläyhdistyksen toiminnasta ja aktiivisuudesta ja siitä, miten positiivisesti se on otettu vastaan ja huomioitu kuntamme ulkopuolella.

3.      Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Mikko Nieminen ja sihteeriksi Jukka Haaparanta.

4.      Valittiin kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja päätettiin, että he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, valituksi tulivat Taru Rytkönen ja Raili Henttonen.

5.      Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6.      Todettiin osanottajat, (nimiluettelo liitteenä).

7.      Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi jaettu esityslista.

8.      Kuultiin vuoden 2002 tilit ja tilintarkastajien lausunto, tilit selvitti Jari Rytkönen.

9.      Päätettiin vuoden 2002 tileistä ja hyväksyttiin tilinpäätös.

10.  Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

11.  Kuultiin vuoden 2002 toimintakertomus ja hyväksyttiin se.

12.  Ilmoitusasiat: Oikarin tilaisuus 28.4 klo 18. Koulutus Toivakassa 14.4. klo 18. Jalkapallomaalien tarve.  Kyläasiainhoitajan jatkopesti tilanne, joka jatkuu ½:la vuodella eteenpäin.

13.  Maaseutulautakunnan puheenjohtaja Harri Palonen, kertoi Uuraisten kunnan ympäristö- ja maaseututilasta ja sen tulevaisuudesta. Näkymät näyttävät lupaavilta, vaikka paljon tehtävää on vielä edessä, jotta kylät ovat kunnan tavoitteiden tasolla. Kuntalaisten vapaaehtoisella toiminnalla on erittäin tärkeä merkitys tavoitteiden saavuttamiseksi.

14.  Muut mahdolliset asiat

– kokous päätti vedota kuntaan nimiadressilla, että suunniteltua siirtoviemäriputkea ei sijoitettaisi vesistöön eikä pumppaamoiden ylivuotovesiä johdettaisi vesistöihin.

15.  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

 

 

 

Mikko Nieminen                                        Jukka Haaparanta

Puheenjohtaja                                            sihteeri

 

Liitteet:           Esityslista

                             Osallistujien nimiluettelo

                             Vuosikertomus

                             Tilintarkastajien lausunto

 

                     

Pöytäkirjan tarkastajat

                                            Taru Rytkönen                     Raili Henttonen