Jokihaaran verkkopalvelu
PAUNETTI
Parempaan Asumiseen Uuraisilla - Noheva Elo -
Tieto Talkoiden Imussa

SOUKKAJÄRVEN JAKOKUNNAN KOKOUS      Takaisin Paunettiin

Kalastuskunta teki historiaa
Ensimmäinen nainen puheenjohtajana


Johanna Kiiskilä

Johanna Kiiskilä aloittaa hoitokunnan puheenjohtajana

Kalastuskuntien olemassaolo päättyi 1.1.2001 alkaen. Kalastuskunnan tehtäviä hoitaa vesialueen jakokunta, jonka toiminta ja entisen kalastuskunnan toiminta nyt yhtyvät.
Soukkajärven kalastuskunnan vesialueet sijaitsevat Höytiän ja Nyrölän kylissä.
Soukkajärven kalastuskunta uusi sääntöjään. Nimi säilyy entisenä. Kalastuskunta valitsi 4-henkisen hoitokunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Johanna Kiiskilä ja varapuheenjohtajaksi Petri Paananen. 

Rahastonhoitajana jatkaa Markku Huutonen. Neljänneksi jäseneksi valittiin Jouko Asikainen. Hoitokunnan sihteeriksi kutsuttiin Mikko Nieminen.

Lupamaksut:
-
kalastuslupa kaikilta 35 mk/talous
-vesilintujen metsästys 35 mk osakkailta ja 50 mk      ulkopuolisilta
-ravustus 50 mk osakkailta, ulkopuolisilta kielletty
-pyydysmerkit verkkoon ja katiskaan 5 mk /kpl
-rapumerkit 2 mk / kpl

Rauhoitukset:
Vesilintujen metsästys kielletty:
Nauttiaisella, Kolmilopilla, Soukkajärvellä ja Sorvasen pohjoispäässä.

Luvan myyjät:
Eino Friman, Jukka Lähteinen, Reino Henttonen, Antti Hintikka, Markku Huutonen, Olavi Koppeli, Jouko Asikainen ja Mikko Nieminen. Viimeksi mainittu ainut rapulupien myyjä.

Kalavesien hoito ja istutukset

Kalastuskunta osallistuu omatoimiruoppauksen kustannuksiin 400 markalla. Kalastuskunta siirtää Vahvajärven liikkuvan saaren vähemmän häiritsevään paikkaan. Kalanpoikasia istutetaan noin 5000 markalla. Pääasiassa siianpoikasia, Nauttiaiseen kuhanpoikasia.

Kalastusaiheinen linkki