PAUNETTI 
JOKIHAARAN VERKKOPALVELU

Parempaan Asumiseen Uuraisilla - Noheva Elo
Taito Talkoiden Imussa

VALTUUTETTU MIKKO NIEMISEN VALTUUSTOALOITTEET KOSKIEN LANGATONTA RADIOTAAJUUSVERKKOA JA VALOKAAPELIYHTEYTTÄ JYVÄSKYLÄN JA UURAISTEN VÄLILLÄ

Valtuutettu Mikko Nieminen on tehnyt liitteen mukaisen valtuustoaloitteen 28.6.2000. Aloitteessaan Nieminen esittää selvitettäväksi, onko Uuraisilla mahdollisuus olla mukana hyödyntämässä tulevaisuuden verkkoratkaisua (so. langaton radiotaajuusyhteys internetiin). Liite nro 4

Langattoman lähiverkkoratkaisun tavoitteena on päästää (kannettavan) tietokoneen käyttäjät irti johdoista. Data kulkee kaapeleiden asemesta radioaaltoja pitkin. Käyttäjä voi siirrellä tietokonettansa kuin matkapuhelinta eikä putoa verkosta. Langattomiin lähiverkkoihin liittyvien tuotteiden avulla käyttäjät voivat kytkeä kannettavan tietokoneensa tietoverkkoihin ilman johtoja. Käyttäjä tarvitsee vain luottokorttikokoisen langattoman lähiverkon kortin, joka asennetaan (kannettavan) tietokoneen PC-korttipaikkaan. (Kannettavan) tietokoneen ja langattoman lähiverkon tukiaseman välinen tiedonsiirto tapahtuu radiotaajuusteknologialla. Tukiasemat asetetaan niin, että ne kattavat käyttäjien työalueen. Lähekkäin olevat kannettavat tietokoneet, joissa on langattoman lähiverkon kortit, voivat kommunikoida suoraan keskenään vertaisverkkoyhteyden avulla muodostaen näin oman verkon. Langaton lähiverkko on läpinäkyvä käyttäjän verkkokäyttöjärjestelmälle, joten sovellukset toimivat samaan tapaan kuin perinteisessäkinlähiverkossa. Langattomissa verkkotuotteissa on useita diagnostisia työkaluja, jotka on räätälöity verkon langattomiin osiin liittyviä kysymyksiä varten. Tuotteet on kuitenkin suunniteltu niin helppokäyttöisiksi ja luotettaviksi, että näihin työkaluihin joutuu turvautumaan vain harvoin. Langaton lähiverkko yksinkertaistaa monia asennus- ja kokoonpanokysymyksiä, jotka voivat aiheuttaa ongelmia verkonvalvojille.Ainoastaan tukiasemat tarvitsee kaapeloida, joten loppukäyttäjien työasemien kaapelointiin liittyvät työtehtävät jäävät kokonaan pois.Kaapeleita ei enää tarvitse jatkuvasti olla siirtämässä, lisäämässä tai vaihtamassa. Langattoman lähiverkon siirrettävyyden ansiosta verkonvalvojat voivat asettaa kokonaisten verkkojen kokoonpanot ja ratkaista niihin liittyvät ongelmat jo ennen verkon asentamista etätoimipisteeseen. Kun langattoman lähiverkon kokoonpano on kerran tehty, koko verkon voi siirtää muualle vain pienin muutoksin tai sellaisenaan. Työympäristö seuraa aina yrityksen mukana.Esimerkkejä langattomasta radiotaajuusyhteydestä on esimerkiksi Kuortaneella ja Kokemäellä. Kuortaneella verkon toteuttajana toimii NIC Tietoverkot/Saunalahti ja Kokemäellä TreduNet, yhteydet toteuttaa Sonera. Kuortaneella toimii Kuusiokunnan seutukunnan kuntien yhteinen alueverkko 6Net. Myös 6Netin ulkopuoliset toteuttaa Sonera. Langattomasta radiotaajuushankkeesta ei ole ollut merkittävästi välittömiä kustannuksia kummallekaan kunnalle.

 

Kokemäellä jo nyt saadut kokemukset ovat osoittaneet, että langattomassa radiotaajuusyhteydessä tulee olla näköyhteys antennien välillä. Uuraisten kunnalla on viranomaiskäytössä Soneran vuonna 1999 toimittama tietoliikenneverkkoratkaisu. Käytössä oleva verkkoratkaisu koostuu ensisijaisesti DataNet-palvelusta, joka tekee mm. mahdolliseksi palveluun liittyneiden organisaatioiden välisen tiedonsiirron. Uuraisten kunnan toiminnan kannalta elintärkeät palvelut toimivat DataNet-palvelun välityksellä (mm. pankki- ja tietotekniset huoltoyhteydet). DataNet-palvelun varmistetut runkoyhteydet ovat toteutettu nopeammilla yhteyksillä kuin mitä langaton radiotaajuusyhteys tällä hetkellä tarjoaa. Olemassa oleva tietoliikenneverkkoratkaisuun kuuluu lisäksi liityntä internet-verkkoon. Uuraisten kunnalla ei ole tarvetta kunnan viranomaistoiminnoissa siirtyä olemassa olevasta DataNet-palvelusta ja siihen olennaisesti liittyvästä internet-yhteydestä langattomaan radiotaajuusyhteyteen. Sen sijaan Uuraisten kunta suhtautuu myönteisesti siihen, mikäli palveluntarjoaja tarjoaa kunnan asukkaille ja yrityksille internetyhteyksien parantamiseksi langatonta radiotaajuusyhteyttä internetiin. Valtuutettu Mikko Nieminen on tehnyt 27.9.2000 liitteen mukaisen aloitteen koskien valokaapeliyhteyttä Uuraisten ja Jyväskylän välillä.
Liite nro 5
Uuraisten kunta on mukana yhdessä muiden Läntisen Keski-Suomen seutukunnan ja Jämsän seutukunnan kuntien kanssa HubNet-projektissa. HubNet-projekti järjesti 21.9.2000 informaatiotilaisuuden Keuruulla, jossa päätettiin, että projektissa tehdään selvitys vuoden 2000 loppuun mennessä seutukuntien kuntien alueverkosta.Alueverkkoratkaisua oli Keuruulla esittelemässä Juhani Leskinen Nordic Lan & Wan Communication Oy:stä. Leskinen on ollut tekemässä alueverkkosuunnitelmia mm. Kaustisen seudulla ja nyt Ääneseudulla. Tilaisuudessa todettiin, että esimerkiksi Kaustisen seudulla toteutuneet kaapelikustannukset olivat noin 25 mk/m. Kustannukset eivät sisällä verkon aktiivilaitteita.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että merkitään Mikko Niemisen aloitteet tässä vaiheessa tiedoksi; ja aloitteisiin palataan seutukunnan alueverkkoselvityksen valmistuttua.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Liisa Stenman-Kässi saapui § 307 aikana.