PAUNETTI 
JOKIHAARAN VERKKOPALVELU

Parempaan Asumiseen Uuraisilla - Noheva Elo
Taito Talkoiden Imussa

VALTUUTETTU MIKKO NIEMISEN VALTUUSTOALOITE KOULUTTAUTUMISMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMISESTA UURAISILLA

 

Valtuutettu Mikko Nieminen on jättänyt 27.9.2000 päivätyn valtuustoaloitteen koskien kouluttautumismahdollisuuksien parantamisesta Uuraisilla. Aloitteessaan Mikko Nieminen toteaa mm, että: "kunnollisiin mahdollisuuksiin opiskella kuuluu etteivät matkat asunnolta opinahjoon muodostu kohtuuttomiksi. Ehdotan, että kunta hankkii omistukseensa pieniä asuntoja yliopiston läheisyydestä Jyväskylästä vuokrattavaksi uuraislaisille opiskelijoille."

Jyväskylässä opiskelija-asuntotoimintaa harjoittaa KOAS, joka on oppilaskuntien ja Jyväskylän kaupungin hallitsema säätiö, joka hoitaa peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevan väestön asuntoasioita Jyväskylän seudulla.

KOAS:n asuntoja voivat hakea kaikki Jyväskylässä tai sen lähiympäristössä sijaitsevien oppilaitosten - kuten lukioiden, ammattioppilaitosten ja yliopiston - oppilaat ja opiskelijat.

 Täten KOAS:n palveluita voivat käyttää kaikki uuraislaiset opiskelijat perusopetuksen jälkeistä koulutusta hankkiessaan, eivät vain yliopisto-opiskelijat.
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että: opiskelija-asuntotoiminnan harjoittaminen ei kuulu Uuraisten kunnan toimialaan; opiskelija-asuntotoimintaa Jyväskylän seudulla harjoittaa KOAS, jonka palveluita voivat käyttää kaikki uuraislaiset opiskelijat perusopetuksen jälkeistä koulusta hankkiessaan; ja aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Keskustelun kuluessa Mikko Nieminen ehdotti, että aloite lähetetään jatkokäsittelyyn. Mikko Niemisen ehdotus raukesi kannattamattomana.