PAUNETTI 
JOKIHAARAN VERKKOPALVELU

Parempaan Asumiseen Uuraisilla - Noheva Elo
Taito Talkoiden Imussa

VALTUUTETTU MIKKO NIEMISEN VALTUUSTOALOITE TONTTIMAAN HANKINNASTA JA SIIRTOVIEMÄRIN RAKENTAMISESTA
Valtuutettu Mikko Nieminen on jättänyt 27.9.2000 päivätyn valtuustoaloitteen koskien tonttimaan hankintaa Jokihaarasta. Aloitteessaan Mikko Nieminen esittää, että kunta hankkisi maata Kymmene Oy:ltä Oikarin tilasta. Lisäksi Mikko Nieminen ehdottaa aloitteessaan, että kunta aloittaa siirtoviemärin rakentamisen valmistelun välittömästi.
Kunnanhallitus on kokouksissaan 22.5.2000 (145.§) ja 12.6.2000 (170.§) käsitellyt asiaa koskien noin 12 hehtaarin suuruisen määräalan ostamista Oikari RN:o 1:133 nimisestä tilasta, jonka omistaa UPM Kymmene Oyj. Hallituksen kesäkuussa tekemän päätöksen mukaan hallitus päätti olla tekemättä siinä vaiheessa ostoesitystä kunnanvaltuustolle, koska ko. alueelta on tarjottu muitakin maa-alueita kunnan ostettavaksi. Maanhankinta-asioiden valmistelua varten kunnanhallitus on asettanut maanhankintatyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella myös Mikko Niemisen aloitteessa esittämää maanhankinta-asiaa.
 Maanhankintatyöryhmä tulee kokoontumaan vielä kuluvana syksynä. Myös vuoden 2001 talousarvioon tullaan varaamaan määräraha maanhankintaan. Käytettävissä olevan määrärahan puitteissa valtuusto tekee erilliset ratkaisut maanhankinnasta. Myös siirtoviemärin suunnitteluun ja rakentamiseen varattavat määrärahat ratkaistaan talousarvion ja –suunnitelman käsittelyn yhteydessä.
Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että maanhankinta-asiat ja siirtoviemärin rakentaminen ratkaistaan talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä investointeihin varattavien määrärahojen puitteissa.
Esitetään valtuustolle, ettei aloitteen johdosta ole syytä ryhtyä muihin toimenpiteisiin

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.