PAUNETTI 
JOKIHAARAN VERKKOPALVELU

Parempaan Asumiseen Uuraisilla - Noheva Elo
Taito Talkoiden Imussa

VALTUUTETTU MIKKO NIEMISEN VALTUUSTOALOITE PARITALO-LIIKETALON RAKENTAMISESTA JOKIHAARAAN
Valtuutettu Mikko Nieminen on jättänyt 27.9.2000 päivätyn valtuustoaloitteen. Aloitteessaan Nieminen ehdottaa, että kunta aloittaa valmistelut paritalo-liiketalon rakentamiseksi Jokihaaraan ja sen (paritalo-liiketalon) valmistuttua muuttaa nykyisen kylätalon tilat asuinkäyttöön.

 

 

 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnanhallitus uudistaa 17.5.1999 § 108 tekemänsä seuraavan päätöksen: "ilmoitetaan esityksen tekijälle, että kunta ostaa vuokra-asunnoksi yhden huoneiston, mikäli Jokihaaraan rakennetaan vähintään neljän asunnon rivitalo, joko asunnon tarvitsijoiden tai muiden rakennuttajien toimesta. Rakennustarkastaja neuvottelee Uuraisten Vuokratalot Oy:n kanssa hankkeen toteuttamismahdollisuuksista yhteistyössä kylätoimikunnan kanssa."; kunta ei rakenna Jokihaaraan liikehuoneistoja; ja aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.