PAUNETTI 
JOKIHAARAN VERKKOPALVELU

Parempaan Asumiseen Uuraisilla - Noheva Elo
Taito Talkoiden Imussa

VALTUUTETTU MIKKO NIEMISEN VALTUUSTOALOITE ILMAISEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN HAMMASHOITOON PERUSKOULULAISILLE
Valtuutettu Mikko Nieminen on jättänyt 27.9.2000 päivätyn valtuustoaloitteen koskien ilmaisen kuljetuksen järjestämisestä hammashoitoon perusopetuksen alaisille oppilaille. Aloitteessaan Mikko Nieminen esittää, "että kunta ottaa jo tämän vuoden talousarvioon lisämäärärahan ja varautuu ensi vuoden budjetissa koululaisten kokonaan ilmaisen hammashuollon turvaamiseksi." Perusopetusta antavien koulujen oppilaiden suun terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta vastaa Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä.

 

 Välittömästi hammashuoltoon liittyvät palvelut ovat oppilaille ilmaisia. Ilmaisia palveluitahan ei kuitenkaan ole olemassa. Aloitteessaan Mikko Nieminen ehdottaa siten hammashuoltoon liittyvän tukipalvelun, kuljetuksen, maksuttomuutta palvelun käyttäjille.
Ehdotus: Kunnanhallitus lähettää aloitteen valmisteltavaksi sekä sivistys- että sosiaalilautakunnalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.