PAUNETTI 
JOKIHAARAN VERKKOPALVELU

Parempaan Asumiseen Uuraisilla - Noheva Elo
Taito Talkoiden Imussa

MIKKO NIEMISEN KUNNALLISALOITE KOSKIEN KUNTOSALITOIMINNAN ALOITTAMISTA UURAISILLA

Mikko Nieminen on toimittanut kunnanhallitukselle 14.11.2000 liitteenä olevan kunnallisaloitteen koskien kuntosalitoiminnan aloittamista Uuraisilla. Aloitteessaan Nieminen ehdottaa, että "Uuraisten kunta varaa 2001 talousarvioon käyttötalousmenoihin määrärahan kuntosalitilojen vuokraamiseen (n. 50tmk/vuosi) ja investointipuolelle määrärahan kuntosalin peruslaitteiston hankintaan (50-100tmk)."

Vs. kunnanjohtaja on pyytänyt aloitteesta vapaa-aikalautakunnan lausunnon. Vapaa-aikalautakunta kokoontuu 28.11.2000. Vs. vapaa-aikasihteerin valmistelema päätös- ja lausuntoehdotus ko. asiasta jaetaan oheismateriaalina.
Liite nro 6

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että vapaa-aikalautakunnan vuoden 2001 talousarvioon varataan käyttötalousosaan 40.000 markan määräraha ja investointiosaan 100.000 markan määräraha kuntosalitoiminnan käynnistämiseksi; ennen kuntosalitoiminnan käynnistämistä vapaa-aikalautakunnan on valmisteltava kunnanhallituksen päätettäväksi yksityiskohtainen kuntosalin toimintasuunnitelma (tilat, hoitovastuu, perittävät maksut yms.); ja aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Keskustelun kuluessa Pirjo Käpylä ehdotti, että vuoden 2001 talousarvioon ei varata määrärahoja kuntosalitoiminnan käynnistämiseen. Käpylän ehdotus raukesi kannattamattomana.