Jokihaaran verkkopalvelu
PAUNETTI
Parempaan Asumiseen Uuraisilla - Noheva Elo -
Tieto Talkoiden Imussa

Uuraisten Jokihaaran pienviljelijäyhdistyksen yhteystiedot 

1.1.2002 alkaen

Mikko Nieminen puheenjohtaja 
Jukka Haaparanta sihteeri 
Ossi Kotamäki johtokunnan jäsen (uusi)
Teuvo Riihimäki
johtokunnan jäsen
Jari Rytkönen
johtokunnan jäsen
Pekka Keränen
johtokunnan jäsen
Pekka Vääräsmäki johtokunnan jäsen (uusi)
Risto Lähteelä rahastonhoitaja
Paavo ja Anneli Bärlund tilintarkastajat
Leo Lähteelä kalustonhoitaja
Timo Parkkonen kyläasiainhoitaja

Markku Pylkkö johtokunnan varajäsen (uusi)
Pekka Hannunen johtokunnan varajäsen
Katja Poikonen
johtokunnan varajäsen

014-814 238
014-814 248

014-814 123
014-814 262
014-737 223

014-814 119
014-814 102
014-814 239
014-3110306

014-814 238
014-811 026

0400 - 189 238
0400 - 641 168050 5120 456
040 5260 901

mikko.nieminen@foliopaino.net
jukka.haaparanta@kolumbus.fi


teuvo.riihimaki
@iobox.com
jari.rytkonen@softema.fi
pekkake@nic.fi
jokihaaran.pvy@kolumbus.fi


tero.poikonen@pp1.inet.fi

Yhdistyksen jaostot ja niiden vetäjät:

Juhlat-, kilpailut- ja lapsetjaos:

Nimetään ensimmäisessä
uuden johtokunnan kokouksessa

 

Koneet ja laitteet-jaos:

Nimetään ensimmäisessä
uuden johtokunnan kokouksessa

PR- ja suhdetoiminta:

Nimetään ensimmäisessä
uuden johtokunnan kokouksessa

Paunetti-tietotekniikkajaos:

Nimetään ensimmäisessä
uuden johtokunnan kokouksessa

Tule mukaan
toimintaan!

Aittakioski-Paunettijaos:

Nimetään ensimmäisessä
uuden johtokunnan kokouksessa