§ 127

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

§ 128

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

§ 129

VUODEN 2000 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

§ 130

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 131

KUNTOSALIHANKE

Vapaa-aikalautakunta 20.3.2001 31

Kuntosalitoiminnan aloittamisesta Uuraisilla on 14.11.2000 tehty aloite Mikko Niemisen toimesta.

Kunnanhallitus on käsitellyt aloitteen ja päätti 27.11.2000 ehdottaa valtuustolle, että

Kuntosali aloitetta vapaa-aikalautakunta käsitteli 28.11. 2001 pitämässään kokouksessa ja päätti tällöin että "Kauko Kivelä kutsuu urheiluseurat ja Lähivakuutuksen edustajat yhteispalaveriin joulukuun aikana".

 

Nykyinen kuntosali tilaratkaisuna siistimisenkään jälkeen ei ole vaihtoehto

EHDOTUS: Vapaa-aikasihteeri ehdottaa, että

Vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle

Lisäksi vapaa-aikasihteeri ehdottaa, että

PÄÄTÖS: Keskustelun kuluessa Markku Moilanen esitti, että kuntosali rakennetaan keskusurheilukentän huoltorakennuksen yhteyteen lisätilana (139 m2).

Markku Moilasen esitystä kannatti Tauno Ahonen. Koska oli tehty Vapaa-aikasihteerin ehdotuksesta poikkeava ehdotus suoritettiin äänestys jossa Markku Moilasen esitys sai 7 ääntä ja vapaa-aikasihteerin ehdotus 0 ääntä. Lautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle että kuntosali rakennetaan huoltorakennuksen yhteyteen lisätilana Markku Moilasen esityksen mukaisesti.

§ 132

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA

Vapaa-aikalautakunta 20.3.2001 § 29

20.03.1997 50 000,- käyttöaika v. –98 loppuun

*tilitys tehty 08.02.99

15.04.1999 100 000,-** käytettäväksi vuodelle –99, avustuksen käytölle saatu

jatkoaikaa v. –00 loppuun ja edelleen haettu heinäkuun

v.-01 loppuun.

*tilitys tehty 25.05.00, 04.10.00 ja 02.02.01

 

** Avustuksesta käyttämättä n. 65 000,- markkaa.

Rahoitusta työpajan toimintaan 01.05.2001-30.04.2004 ajalle on haettu 12.12.2000,

 

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 133

KUNTARETKEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2001

§ 134

KESKI-SUOMI FORUM JA MAAKUNTARISTEILY

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 135

VALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

§ 136

YLEISTEN TEIDEN KUNNOSSAPIDON PARANTAMINEN

§ 137

ETUOSTO-OIKEUS

§ 138

VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

§ 139

TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT

§ 140

ILMOITUSASIAT

 

§ 141

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU JA KOKOUSPAIKAT

§ 142

JOHTAVAN MAATALOUSLOMITTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

§ 143

EI JULKISUUTEEN